Sử dụng máy lọc nước vật liệu nano Sunny-Eco, thì mọi nguồn nước đều uống được

Tác giả Minh Nguyện viết, Giáo sư Viện sĩ Viện HLKH Nga Psakhie đã sang Việt Nam Giới thiệu máy lọc nước nano AquaVallis và USVR. Các máy này đã đi theo hướng công nghệ mới khác hẳn công nghệ cũ, không cần điện. Nước lọc giữ được khoáng chất , vô trùng. Đẻ kiểm chứng các nhà khoa học Việt Nam đã thử nghiệm lọc nước thải của Hải Dương với độ nhiễm bẩn trên 100.000 con vi khuẩn/ 100 ml nước. Kết quả nước lọc vô trùng, uống được ngay. .