Ký THỎA THUẬN Đà Nẵng 2017 giữa Sunny-Eco Jsc. và Viện Hàn Lâm Khoa Học Nga tại TechDemo 2017

Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Sự kiện TechDemo 2017, để tạo điều kiện cho các công ty, trung tâm khoa học giao lưu, ký kết  “Ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ năm 2017” với chủ đề “Đổi mới công nghệ – nâng tầm cuộc sống”. Khai mạc sự kiện vào tối 22/11, tại Cung thể thao Tiên Sơn (Đà Nẵng) . Bộ trưởng Chu Ngọc Anh khai mạc sự kiện. Bộ trưởng Chu Ngọc Anh cho biết , thời gian qua Bộ Khoa học và Công nghệ cùng với nhiều Bộ, ngành đã và đang xây dựng ban hành đồng bộ hành lang pháp lý và các cơ chế, chính sách cần thiết để phát triển thị trường khoa học và công nghệ. Đồng thời đẩy mạnh việc xây dựng các định chế trung gian thông qua sàn giao dịch công nghệ tại các thành phố lớn, chuyển giao và đổi mới công nghệ cho các doanh nghiệp. TechDomo cũng giới thiệu các công nghệ đã sẵn sàng chuyển giao phù hợp với khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên. Chứng kiến lễ ký kết hợp tác giữa các doanh nghiệp trong việc chuyển giao công nghệ; liên kết hoạt động quản lý và phát triển khoa học công nghệ có các lãnh đạo bộ, ngành và địa phương các tỉnh vùng Nam Trung bộ và Tây Nguyên giai đoạn 2017-2019 TechDomo cũng giới thiệu các công nghệ đã sẵn sàng chuyển giao phù hợp với khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên. Chứng kiến lễ ký kết hợp tác giữa các doanh nghiệp trong việc chuyển giao công nghệ; liên kết hoạt động quản lý và phát triển khoa học công nghệ có các lãnh đạo bộ, ngành và địa phương các tỉnh vùng Nam Trung bộ và Tây Nguyên giai đoạn 2017-2019 Tham gia Lễ ký kết 12 Bản thoả thuận giữa các công ty Nhật, Hàn quốc, Nga và Việt nam, có THỎA THUẬN Đà Nẵng 2017 giữa Sunny-Eco Jsc. và Viện Hàn Lâm Khoa Học Nga. Tổng giá trị 12 Bản thỏa thuận đạt trên 200 tỷ đồng, Nội dung chính của thỏa thuận này là hai bên sẽ khai thác các vật liệu nano AquaVallis  và nghiên cứu các vật liệu nano để phát triển không chỉ các Máy lọc nước nano Sunny-Eco như Super-9F, D20HS, v.v.. mà chú ý đến các sản phẩm mới trong lĩnh vực lọc nước và y tế  phù hợp với điều kiện Việt nam “ Made in Việt nam “. PGS-TS Hà Lương Tín đã giới thiệu các công nghệ mới của Nga “nhà máy, thiết bị  lọc nước lợ mặn ” bằng công nghệ Siêu bọt đột biến và các máy lọc nước biển của Nhật bản kích thước xách tay, đáp ứng tốt cho ứng phó với biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn và đánh bắt xa bờ.     Ông Inodemxep, giám đốc marketing của Viện Hàn Lâm khoa học Nga đã trình bày những thành tựu mới của Viện trong việc sáng ché các vật  liệu nano lọc nước, khử trùng siêu việt.   Giao lưu và trao đổi thông tin công nghệ với nhiều đối tác,      

TechDemo diễn ra từ ngày 22 đến 24/11.

Chiều tối ngày 24-11-2017 đẫ bế mạc Sự kiện TechDemo 2017. Sự kiện thành công rực rỡ.  © Nguồn Sunny-Eco