Hạt Cation làm mềm nước lúc nào thì cần bỏ muối hoàn nguyên

Hạt cation trong xử lý nước là một phần quan trọng trong quá trình làm mềm nước và loại bỏ ion kim loại. Cách tính thời gian để sục rửa và bỏ muối hoàn nguyên hệ thống như thế nào? Dưới đây là một số thông tin cơ bản về Cation:

Khái Niệm Cation

Cation là các ion có điện tích dương. Trong xử lý nước, chúng thường là ion kim loại như canxi (Ca²⁺), magie (Mg²⁺), sắt (Fe²⁺ hoặc Fe³⁺), đồng (Cu²⁺), v.v. Hạt cation là các hạt nhựa chưa điện tích âm, có khả năng hút các kim loại có điện tích dương vào trong.

1. Vai Trò Trong Xử Lý Nước

 • Làm Mềm Nước: Loại bỏ cation như canxi và magie, giảm độ cứng của nước, ngăn chặn cặn vôi và tăng hiệu quả sử dụng nước.
 • Loại Bỏ Tạp Chất: Loại bỏ các cation kim loại nặng và các ion gây ô nhiễm khác, làm sạch nước cho các ứng dụng cụ thể.

2. Phương Pháp Xử Lý

 • Trao Đổi Ion: Sử dụng hạt trao đổi ion (resin) để thu hút và giữ cation từ nước. Resin có chứa các nhóm chức có khả năng gắn kết với cation.
 • Màng Lọc Ion Chọn Lọc: Màng lọc siêu mịn hoặc màng thẩm thấu ngược (RO) cũng có thể loại bỏ cation.

3. Quá Trình Trao Đổi Ion

 • Hạt Resin: Làm từ polystyrene sulfonate, có khả năng trao đổi cation như Na⁺ với các cation không mong muốn trong nước.
 • Tái Sinh: Hạt resin sau một thời gian sẽ bão hòa và cần được tái sinh, thường là bằng dung dịch muối NaCl để thay thế cation nặng bằng Na⁺.

4. Ứng Dụng

 • Nước Gia Dụng: Làm mềm nước sử dụng trong gia đình để bảo vệ thiết bị và cải thiện chất lượng nước.
 • Công Nghiệp: Dùng trong xử lý nước cho các quy trình công nghiệp, như nước làm mát, nước nuôi cấy, và sản xuất nước tinh khiết.

5. Lưu Ý Khi Sử Dụng

 • Bảo Dưỡng: Hệ thống trao đổi ion cần được bảo dưỡng định kỳ để duy trì hiệu quả.
 • Tác Động Môi Trường: Việc xử lý và tái sinh resin cần được xem xét kỹ lưỡng để giảm tác động môi trường.

Cách tính thời gian hoàn nguyên

Hạt cation trong xử lý nước đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo chất lượng nước cho cả mục đích dân dụng và công nghiệp. Mỗi hệ thống cần được thiết kế và bảo trì cẩn thận để đáp ứng nhu cầu cụ thể của từng ứng dụng.

Để tính toán thời gian cần thiết trước khi phải hoàn nguyên vật liệu cation trong quá trình xử lý nước, chúng ta sẽ sử dụng các thông số bạn đã cung cấp. Các bước tính toán như sau:

1. Ví dụ với những thông tin ban đầu

 • Độ Cứng Ban Đầu: 150 mg/l
 • Độ Cứng Mục Tiêu: 50 mg/l
 • Lưu Lượng Nước Cần Xử Lý: 2000 lít/ngày
 • Chỉ Số TEC (Total Exchange Capacity): 2 eq/lít
 • Lượng Cation Trong Cột Lọc: 40 lít

2. Tính Toán

 • Xác Định Lượng Cation Cần Loại Bỏ
  • Độ cứng cần giảm: 150 mg/l – 50 mg/l = 100 mg/l
  • Lượng cation cần loại bỏ (tính bằng CaCO₃): 100 mg/l = 0.1 g/l
 • Chuyển Đổi Độ Cứng thành Equivalents
  • Mỗi equivalent của CaCO₃ là 50 g (trọng lượng phân tử CaCO₃ là 100 g/mol và Ca²⁺ có valence là 2)
  • Lượng equivalents cần loại bỏ: 0.1 g/l / 50 g/eq = 0.002 eq/l
 • Tổng Lượng Equivalents Cần Loại Bỏ Hàng Ngày
  • Tổng lượng: 0.002 eq/l * 2000 l/ngày = 4 eq/ngày
 • Xác Định Tổng Khả Năng Trao Đổi Của Cột Lọc
  • Tổng TEC của cột lọc: 2 eq/lít * 40 lít = 80 eq
 • Tính Toán Thời Gian Trước Khi Cần Hoàn Nguyên
  • Thời gian cần thiết: Tổng TEC / Tổng lượng equivalents cần loại bỏ hàng ngày
  • Thời gian cần thiết = 80 eq / 4 eq/ngày = 20 ngày

3. Kết Luận

Dựa trên các thông số đã cho, bạn sẽ cần hoàn nguyên vật liệu cation trong cột lọc sau khoảng 20 ngày sử dụng.