Máy lọc tổng – lọc đầu nguồn GrunBeck SoftliQ LX

  • Công suất lọc: 2.3 (m3/h)
  • Công suất làm mềm tối đa: 1000 mg/L
  • Khả năng loại bỏ Kim loại nặng: 12ppm
  • Loại van điều khiển: Van điện từ tự động
  • Phền mềm điều khiển theo dõi trên điện thoại
  • Số cấp lọc:5
  • Cảm biến rò rỉ nước
  • Kích thước: 1350x900x1000 (mm)
  • Xuất xứ bộ lọc:  Đức, thương hiệu Grubeck