Hệ thống lọc nước uống ngay công suất lớn Sunny-Eco D20HS3

  • Hệ thống có thể làm việc lâu dài vài chục năm.
  • Bảo hành 12 tháng.
  • Bảo trì trong suốt quá trình sử dụng. Công ty sẽ hỗ trợ tư vấn tối đa cho khách hàng trong quá trình khai thác máy.
  • Công ty cam kết đảm bảo chất lượng nước theo QCVN01:2009/BYT. Sau khi lắp đặt máy D20HS, cho máy hoạt động, khách hàng đem nước đi phân tích chất lượng nước đạt tiêu chuẩn mới thanh lý hợp đồng.