Lõi lọc nano Aquavallis Super CW-M4

1.400.000

♦ Kích thước: 10 inch

♦ Vật liệu: Nano Carbon

♦ Trữ lượng lọc: 20.000 lít

♦ Chức năng: lọc tinh

♦ Xuất xứ:Nga